Заради слаб контрол:

Изяли сме 1577,8 килограма ГМО пуканки

Изяли сме 1577,8 килограма ГМО пуканки

Агенцията по храните (БАБХ) няма данни какво се е случило с 1577,8 килограма ГМО пуканки, за които е получила сигнал, че се продават в България. Това се посочва в одит на Сметната палата за дейността на агенцията в периода 2010-2014 г. Случката с партидата пуканки не е добивала публичност досега.

Според Сметната палата на 16.07.2012 г. в ОДБХ-Пловдив е получена нотификация, касаеща 1 584 кг генетично модифицирани пуканки за микровълнова фурна. Проверката е извършена от ОДБХ незабавно и е установено, че в склада на търговеца не са налични количества от нотифицирания продукт, а същите са експедирани в магазини в Монтана, София, Пловдив, Варна, Разград, Казанлък, Русе, Враца, Видин, Благоевград и Добрич. Връчено е предписание за изтегляне на наличните в търговската верига количества от нотифицирания продукт и възбраната им до предприемане на последващи действия от компетентните органи.

Резултатът от акцията е, че са изтеглени и унищожени 6,2 кг пуканки, които все още са били налични в търговската мрежа. „ОДБХ-Пловдив не разполага с данни и не е осъществен контрол дали търговецът е уведомил населението за реализираните на пазара 1 577,8 кг от продукта“, пише в доклада на Сметната палата. „БАБХ и МЗХ (Министерството на земделието и храните) не са предприети действия за уведомяване на населението за реализираните на пазара 1 577,8 кг генномодифицирани пуканки“, твърдят одиторите.

Лазаня със синтетични хормони

На 10.07.2014 г. в ОДБХ-София област е получена нотификация за лазаня, съдържаща свинско месо, в което са установени синтетични хормони. Извършена е проверка, съставен е констативен протокол. В търговската мрежа са реализирани 426 кг от продукта, като ОДБХ-София област няма данни и не е осъществила контрол дали бизнес-операторът е информирал населението за опасния продукт. „БАБХ и МЗХ не са предприети действия за информиране на потребителите за опасността“, отчита доклада.

Деоксилеваленол в зърнени продукти

През 2011 г. е получено предупреждение за деоксилеваленол в зърнени продукти, съдържащи овесена каша. При проверката на инспекторите е установено, че бизнес операторът е предприел действия по изтегляне от продажба на всички налични количества. „На практика, в търговската мрежа на крайни потребители са реализирани 150 кг. зърнени продукти“, твърди Сметната палата. ОДБХ-София област няма данни и не е осъществен контрол дали вносителят е информирал населението за опасния продукт. Населението отново не е предупредено за опасния продукт.

Никотинова киселина в хранителна добавка

На 17.06.2014 г. в Пловдив е получена нотификация за опасност от предозиране с никотинова киселина при употреба на конкретна хранителна добавка. Незабавно е извършена физическа проверка в магазина и склада, но не са установени налични количества от продукта. Констатирано е, че храната за специфична употреба от спортисти е експедирана до друг търговец на територията на Ботевград. „ОДБХ-София област стартира своевременни действия за проверка на нотификацията, но се установява, че нотифицираният продукт вече е реализиран на пазара“. ОДБХ-София област няма данни и не е осъществен контрол дали бизнес-операторът е информирал населението за продукта, обект на нотификацията. От Областните дирекции по безопасност на храните, ЦУ на БАБХ и МЗХ не са предприети действия по информиране на населението.

Моркови с олово

Сигналът за опасния продукт е постъпил в ОДБХ-Пловдив на 02.04.2013 г. от ОДБХ-Търговище. Констатирано е, че морковите са експедирани към търговци в Пловдив, София-град, Стара Загора, Велико Търново, Русе.

ОДБХ-Пловдив писмено уведомява директорите на ОДБХ в София град, Стара Загора, Велико Търново и Русе. При проверката е установено, че продуктите вече са реализирани в търговската мрежа. Няма данни и не е осъществен контрол дали търговците на храни са информирали населението за опасността. От Областните дирекции по безопасност на храните, ЦУ на БАБХ и МЗХ не са предприети действия за информиране на населението, пише в доклада на Сметната палата.

08:30ч. 12.01.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.