:

ИПИ: Регионалните различия в България се задълбочават

ИПИ: Регионалните различия в България се задълбочават

Разликата между областта с най-високи средногодишни доходи и тази с най-ниски е над два пъти.

За четвърта поредна година Институтът за пазарна икономика (ИПИ) представи в края на миналата седмица на пресконференция в БТА единственото по мащаба и дълбочината си изследване на социалното и икономическото състояние на областите в България.

Изследването „Регионалните профили” се публикува в момент, в който от новоизбраните кметове и общински съветници се очаква да предложат най-ефективните политики за развитие на териториите си.

Тази година „Регионалните профили” включват и анализ на работата на местните съдебни системи заради безспорната важност на правосъдието за социалната среда и условията за правене на бизнес по места.

Все повече се задълбочават регионалните различия в страната. Северна България видимо изостава в социално-икономическото си развитие от Южна България по отношение на инвестиции, заетост, безработица, демографски характеристики, образование и здравеопазване.

Изводът от изследването е, че регионалната политика, доколкото изобщо я има, не работи, и няма никакви признаци на сближаване на регионите, коментира Александър Цветков от ИПИ.

Според него новите планове за регионално развитие, които бяха изготвени с хоризонт до 2020 г. заради новия програмен период на европейските средства, също няма да проработят, тъй като не са променени принципите, на чиято база те са подготвени.

Очакванията на икономистите са различията да продължават да се задълбочават.

Изпълнителният директор на ИПИ Светла Костадинова подчерта, че се наблюдава отказ от реформа, а там, където се правят някакви промени, те не отразяват регионалните особености и като цяло са насочени към нуждите на големите градове и основно София.

Заради бавния икономически растеж се забавя ръстът на доходите, а в много от областите на страната този ръст изцяло зависи от административното увеличение на минималната заплата.

През последната година средногодишните доходи са без промяна, а в десет области дори се отчитат намаления. Разликата между областта с най-високи средногодишни доходи на лице от домакинството – София-град, и тази с най-ниски – Силистра, е над два пъти – близо 6900 лв. за столицата спрямо почти 3300 лв. в Силистра.

Делът на бедните в страната остава относително стабилен през последните години, но ясно се виждат последствията от кризата при домакинствата с нисък икономически интензитет – т.е. домакинствата, в които малко хора работят, или се работи по-малко часове, обясни Десислава Николова, икономист от ИПИ.

Ръстът на заетостта не успява да компенсира загубата на работни места в периода 2009-2012 г.

Проблемите на пазарите на труда в регионите обикновено са свързани с ниските нива на инвестиции и по-малкия брой действащи предприятия. След кризата лидер по инвестиции се очертава Бургас, следван от Пловдив, София, Стара Загора и Пазарджик.

В някои области ниските нива на частни инвестиции се компенсират относително с европейски средства. Пример за такива области са Ловеч, Кърджали, Габрово и други.

Що се отнася до демографската картина, в някои области тя е по-малко лошо от други. В шест области се отчита механичен прираст на населението през 2014 г. В тях заселващите се са повече от изселващите се - Варна, Бургас, София-град, Кърджали, Стара Загора и Хасково.

Областите с най-силно изразено застаряване на населението са Видин, Габрово и Кюстендил. В тях на всяко дете до 14 години се падат повече от двама над 65 години.

За първи път ИПИ изследва показателя сигурност и дейността на съдебната система, като е установена интересна взаимозависимост. Колкото по-развита е икономически една област, толкова повече проблеми има в работата на правосъдната система и са регистрирани повече престъпления срещу личността и собствеността.

С най-много проблеми са София-град, Благоевград, Бургас и Варна.

Подробности на сайта на Института по пазарна икономика http://ime.bg/bg/articles/regionalni-profili-pokazateli-za-razvitie-2015/

20:59ч. 09.11.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.