:

Искате кредит за семена и торове? Подавайте документи във фонд "Земеделие"

Искате кредит за семена и торове? Подавайте документи във фонд

От 1 октомври до 16 ноември 2015 г. земеделските стопани може да кандидатстват за кредит за семена и торове за производство на пшеница, реколта 2016. Документи се приемат в отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” на областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие”.

Заемът е с годишен лихвен процент от 4,5% и трябва да се погаси до 3 октомври 2016 г. При това положение финансирането от държавната структура излиза по-изгодно от условията на банките.

Всеки стопанин, който отговаря на изискванията, може да получи 80 лв./ха за закупуване на минерален тор и 40 лв./ха за закупуване на семена. Крайната дата за изплащане на средствата е 18 декември 2015 г.

Заемът се обезпечава чрез ипотека върху недвижимо имущество, особен залог върху машини и съоръжения, складови записи за вложено зърно на съхранение в публичните складове, залог на парична сума или банкова гаранция. Земеделските стопани са длъжни да застраховат посевите, които са обект на договора, както и вещните обезпечения.

За кредит могат да кандидатстват физически и юридически лица, както и кооперации, регистрирани като земеделски стопани. Те трябва да са изрядни платци към бюджета, да нямат просрочени задължения към ДФ „Земеделие”, да не са свързани лица с търговеца на минерални торове и семена, да не са в процедура по несъстоятелност или в обявена такава, както и да не са в производство по ликвидация.

Фондът разполага с 10 млн. лв. бюджет за този вид кредити.

16:23ч. 01.10.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.