Напомняне:

Какво влиза в сила след 1 януари 2016 година

Какво влиза в сила след 1 януари 2016 година

Административни решения, които засягат личните доходи и задълженията на гражданите.

Влизат в сила новите правила за възраст и стаж за пенсиониране. Жените ще се пенсионират при навършване на възраст 60 г. и 10 месеца, възрастта при мъжете ще бъде 63 години и 10 месеца. С по два месеца се увеличава и необходимият стаж – 35 години и 2 месеца за жените и 38 години и 2 месеца за мъжете.

Увеличават се цените на винетките. Годишната винетка за леки автомобили става 97 лв. Месечната – 30 лв., а седмичната – 15 лв.

Застраховката "Гражданска отговорност" ще може да се сключва по интернет без електронен подпис. Плащането й ще става чрез дебитна или кредитна карта, а застрахователят трябва до три дни да ни изпрати по куриер хартиения вариант на застраховката с неговия подпис и стикера, който да залепим на предното стъкло на автомобила си.

Влиза в сила и увеличената минимална работна заплата. Тя става 420 лв.

Минималната часова работна заплата става 2,50 лева при продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.

По-висока вече ще е и линията на бедност с 14 лева – от 286 на кръглите 300 лева. Обикновено разбираме за нея, когато се зададе време за "бонуси" за пенсионерите, защото такива вземат тези възрастни хора, които не преминават въпросния праг.

КЕВР утвърди и нова цена на природния газ. Той поевтинява с 2.32%.

Въвежда се и нов ред при документите за плащане на болнични и майчинство. Новият ред е регламентиран в Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (обн. ДВ, бр. 57 от 2015 г.), която влиза в сила от 1 януари 2016 г.

От 1 януари 2016 г. влизат в сила нови срокове за подаване на удостоверенията за изплащане на паричните обезщетения.

- За осигурителите срокът е до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който осигуреното лице е представило при тях документите.

- За самоосигуряващите се лица – до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който е издаден болничният лист, съответно, до 10-то число на месеца, следващ месеца, от който се иска изплащане на обезщетението.

От началото на 2016 г. таванът на плащанията в брой пада от 15 000 на 10 000 лв.

Започва да работи и националният регистър за опасни съоръжения. Той ще се управлява от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и ще цели да обхване 500 000 съоръжения.

22:45ч. 01.01.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.