Статистика на МЗХ:

Как са се изменили земеделските площи и култури 2014-2015 г.

Как са се изменили земеделските площи и култури 2014-2015 г.

Данни по видове площи и предназначението им.

Използваната земеделска площ, формирана от обработваемата земя, трайните насаждения, разсадници, постоянно затревените площи и семейните градини, през 2015 година се увеличава с 0.7%  в сравнение с 2014 г.

Намаляват площите, засети с пшеница – с 11.8%, ечемик – с 12.4% и слънчоглед – с 3.0%. При площите на царевицата има увеличение с 9%. През 2015 бобовите се увеличават с 8.9% спрямо предходната година, сочат още данните.

Постоянно продуктивните ливади през 2015 се увеличават с 5.8% спрямо 2014 година. Високопланинските пасища намаляват с  с 2.2%.

Затревени повърхности със слаб продуктивен потенциал – затревени повърхности (извън високопланинските пасища), ниско продуктивни, които никога не се косят, намаляват с 1,4%.

Ливади-овощни градини – постоянни продуктивни ливади с плодни дръвчета, чиято гъстота трябва да бъде от 25 до 100 дървета на хектар и за които не се полагат определени грижи, се увеличават с 0.6%.

През 2015 площите с лозя се увеличават с 1.3% спрямо предходната година.

Овощните насаждения с минималната повърхност 500 м2 се увеличават с 3.8%, а смесените трайни насаждения заемат 0.2% от използваната земеделска площ на страната, става ясно още от данните, публикувани от МЗХ.

Източник: МЗХ, отдел Агростатистика

 

 

22:46ч. 19.02.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.