:

Календар на ловеца: Разрешен дивеч през февруари

Календар на ловеца: Разрешен дивеч през февруари

Някои срокове изтичат до края на месеца.

През месец февруари се ловува на:

 1. Дива свиня:
  1.1. Подборен лов целогодишно
  - мъжки, приплоди, едно и двегодишни прасета
  - женски прасета
  1.2. Групов лов в ловни дворове към бази за интензивно стопанисване на дивеча - мъжки и приплоди - от 1 октомври до последния ден на февруари
  2. Муфлон - мъжки, трофейно зрели - целогодишно
  3. Зубър - мъжки - целогодишно
  4. Тибетски як - мъжки - целогодишно
  5. Алпийски козирог - мъжки - от 1 септември до 31 май
  6. Вълк и чакал - целогодишно
  6.1. Групов лов на чакал извън горския фонд - от 1 януари до последния ден на февруари
  7. Ондатра и нутрия - от 1 ноември до последния ден на февруари
  8. Лисица - целогодишно
  9. Енотовидно куче - целогодишно
  10. Бялка и черен пор - целогодишно
  11. Язовец - от 1 август до последния ден на февруари
  12. Дива пуйка - от 1 октомври до последния ден на февруари
  13. Фазани и токачки - Фермерно произведени - от 1 октомври до 28 февруари
  14. Гривяк - от втората събота на август до втората неделя на февруари
  15. Горски бекас и обикновена бекасина - от втората събота на август до последния ден на февруари
  16. Скорец, сврака, сива врана, посевна врана и чавка - целогодишно

 

11:09ч. 06.02.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.