:

КЗК: "Аурубис" продава сярната си киселина по-скъпо у нас

КЗК:

Производството е образувано по искане на производителя на фосфорни торове "Агрополихим“ АД, Девня 

Металургичното преработвателно предприятие "Аурубис" в Пирдоп бе обвинено от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), че продава сярната си киселина на българския пазар по-скъпо отколкото на външния и така злоупотребява с господстващото се положение у нас и нарушава правилата на конкуренцията.

Твърдението за извършено нарушение е връчено на българското дружество и неговата компания майка "Аурубис“ АГ (Aurubis AG)-Германия.

Производството е образувано по искане на производителя на фосфорни торове "Агрополихим“ АД, Девня и КЗК е проучила поведението на медодобивния комбинат и немското дружество майка във връзка с търговските им практики при продажбата на сярна киселина.

Установено било, че "Аурубис" се възползва от господстващото си положение на българския пазар и продава сярната киселина на необосновано висока цена, поставяйки купувачите в страната в неравностойно положение спрямо чуждестранните клиенти на дружеството. Поведението има антиконкурентен ефект както на пазара на производство и продажба на сярна киселина, така и на пазарите, за които сярната киселина е основна суровина, смята антимонополната комисия.

Определението й не подлежи на обжалване. Ответните страни и молителят имат право на достъп до материалите по преписката и право в срок от 30 дни да представят писмени възражения и да поискат да бъдат изслушани от КЗК в открито заседание във връзка с предявените твърдения.

16:30ч. 09.11.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.