ДФ "Земеделие" обяви:

Класирането за 2017 и 2018 години по „Преструктуриране и конверсия на лозя“

Класирането за 2017 и 2018 години по „Преструктуриране и конверсия на лозя“

От подадени 132 заявления за предоставяне на финансова помощ със срок за изпълнение в периода 2016-2018 г., одобрени за подпомагане по мярката са 128 проекта.

Държавен фонд „Земеделие“ обяви класирането за финансовите 2017 и 2018 години по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор.

След извършена проверка и финансова оценка, съгласно разпоредбата на чл. 13 от Наредба 2 от 4 април 2014 г., 50 са одобрените проекти за 2017 г. и 34 са одобрени за 2018 г.

От подадени 132 заявления за предоставяне на финансова помощ със срок за изпълнение в периода 2016-2018 г., одобрени за подпомагане по мярката са 128 проекта. Определеният със заповед за прием бюджет е в размер на 93 808 967 лв., а одобрената финансова помощ е 50 016 966 лева. Ангажираните средства по финансови години са 19 983 847 лв. за 2016 г., 14 000 716 лв. за 2017 г. и 16 032 404 лв. за 2018 г.

Списъците с класираните проекти, допустими за подпомагане през финансовите 2017 и 2018 години, са публикувани в раздел "Селскостопански пазарни механизми/Вино/Текущи обяви" на сайта на ДФ „Земеделие“.

Класиране за финансова 2017 година

1 ЕТ "Тихомир Костадинов"

2 "Мелник 2004" ЕООД

3 Райчо Пантелеймонов

4 ЕТ ''Кирил Факирев''

5 Милен Коев

6 "Булунипро" ООД

7 Марин Добрев

8 "Агродес А А" ООД

9 "Изба Пиргово" ЕООД

10 "Симента" ООД

11 Росен Молов

12 "Капатово" ООД

13 "Бойар" ООД

14 "Винарска изба Лесичово" АД

15 "Винарска изба Лесичово" АД

16 "Мелник 2004" ЕООД

17 "Виа Верде М" ЕООД

18 "Бетърхалф 1968" ЕООД

19 "Кати Комерс" ООД

20 Катя Стоянова

21 "Рила Винеа" ЕООД

22 Борислав Борисов

23 Мартина Горова

24 "Тера Ленд" ЕООД

25 Величка Чорбаджийска-Укева

26 Емил Ремизев

27 Любомир Левунлиев

28 Начо Ангелов

29 "Марвин" ООД

30 "Марвал 777" ЕООД

31 "Агрокомплекс Златосел" ЕООД

32 "Голдън Фрут" ООД

33 "Лонг Ойл" ЕООД

34 Светлана Георгиева

35 "Хоризонт САЩ" ООД

36 "Винето" ООД

37 "Пилонтов" ЕООД

38 "Милена + Ю" ЕОО

39 "Теравис" ООД

40 "Сънденс Тур" ООД

41 "КОРЕКТ-ДЖЕЛЕПОВ" ЕООД

42 Тончо Драгнев

43 Иван Митов

44 Иван Ангелов

45 Кирил Кирилов

46 "Винекс Славянци" АД

47 'Камер Селект'' ЕООД

48 "Мидалидаре Винеярдс" ЕООД

49 "Домейн Юстина" ЕООД

50 "Тотал вини - гр.Лясковец" ООД

Класиране за финансова 2018 година

1 "Анакс" ООД

2 "Винарски съюз" АД

3 Верка Давчева

4 "Златен Рожен" ЕООД

5 "ГН Агро" ЕООД

6 "ГН Агро" ЕООД

7 "Симента" ООД

8 Нейчо Нейчев

9 Станимир Лимберов

10 Исмигюл Халил

11 Иван Хрисимов

12 ЕТ "Павел Бъчваров-Бъч 19"

13 "Монтра" ООД

14 Райна Арабаджийева

15 "Тера Инвест" ООД

16 "Уаин 2015" ЕООД

17 "Голдън Фрут" ООД

18 Бистра Косталова

19 "Южна лоза" ЕООД

20 "Ставен" АД

21 "Бойар" ООД

22 "Фрукт продукт" ООД

23 "Булгрейпс" ООД

24 "Агромелиорации" ООД

25 "Станкофф и син" ЕООД

26 "Булгрейпс" ООД

27 Николай Митев

28 "ПМ Груп7" ООД

29 "ДА Интернешънъл" ЕООД

30 'Камер Селект'' ЕООД

31 "Белоградец" ООД

32 "Аржил" ЕАД

33 "Агро Алфа" ОО

34 "Георгиев инженеринг" ЕООД

 

16:03ч. 14.04.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.