:

Ключови документи се подават до 1 декември за памук и за пари за млади фермери

Ключови документи се подават до 1 декември за памук и за пари за млади фермери
До 1 декември земеделските стопани, кандидатствали за новите субсидии за памук, трябва да предоставят в съответната областна дирекция на фонд “Земеделие” сключен договор за изкупуване на произведената от тях продукция от памук. Това е задължително изискване за получаване на помощите, съобщиха вчера от ведомството на Румен Порожанов. 
 
Отново до 1 декември кандидатите по схемата за млади земеделски стопани е необходимо да предоставят в съответната областна дирекция на фонд "Земеделие" документи за придобити професионални умения и познания, които също са задължителни изисквания. Директните плащания за млади земеделци са с 25% по-високи спрямо тези на останалите фермери.
 
Изрично чл. 15, ал. 1 на Наредба 3 младите стопани представят документи за завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина или за икономическо образование със земеделска насоченост. Придобити професионални умения и познания се доказват и с удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство за получена степен на професионална квалификация в областта на селското стопанство.
 
Фонд „Земеделие“ напомня на младите земеделски стопани, че документите, издадени от висши учебни заведения, трябва да бъдат от акредитирани институции. Предоставените документи за завършен курс трябва да бъдат от центрове за професионални обучения, които имат лиценз да провеждат обучения. Допустими са и документи за извършено обучение по мярка 111.
16:08ч. 04.11.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.