Втори прием на проекти:

Кои са новите правила за инвестиции в земеделски стопанства

Кои са новите правила за инвестиции в земеделски стопанства

Земеделските стопани за първи път имат възможност да кандидатстват за напоителни съоръжения.

С нови правила стартира вторият прием на земеделски проекти по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., коментираха консултантите от „Сибола“ за Инвестор.бг.

В него ще бъде разпределен целият остатъчен бюджет за програмния период от 237 млн. евро.

Запазват се главните приоритетни сектори на програмата - животновъдство, плодове и зеленчуци, етерично-маслени и медицински култури.

Допълнително земеделските производители ще получат бонификация за наличен персонал през последните три години, както и при поемането на ангажимент за назначаване на допълнителен персонал в периода на мониторинг на проекта.

Ако в проекта над 65% от допустимите инвестиционни разходи са свързани със строителство или обновяване на сгради, помещения и на друга недвижима собственост или съоръжения, оборудване и машини, различни от земеделска техника, проектът ще получи допълнителна надбавка в оценката.

Новите критерии дават възможност проектите извън чувствителни сектори с инвестиции над 65% в строителство от земеделски производители с персонал над 5 души, за последните три години, да бъдат равнопоставени с проектите в чувствителни сектори.

От списъка с култури в чувствителни сектори са изключени: орехи, бадеми, лешници, тикви, зелен грах, захарна царевица, шипка, маточина, кориандър, резене, левзея и чувен.

Земеделските стопани за първи път имат възможност да кандидатстват за напоителни съоръжения по подмярка 4.1 на ПРСР, като проектите с инвестиции за напояване ще получат по-висока оценка.

Срокът за заявяване на проектите е 7 декември 2016 г.

22:06ч. 28.10.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.