:

Върбанов - Консултанти мамят отказали се по сеитбооборот

Върбанов - Консултанти мамят отказали се по сеитбооборот

Отворено писмо на председателя на Асоциацията на зърнопроизводителите в България Венцислав Върбанов до членовете на АЗПБ:

Уважаеми земеделци и членове на АЗПБ!

Предупреждаваме Ви, че в последните няколко дни получаваме множество сигнали за мними консултанти, които отправят оферти към отказалите се стари бенефициенти по направление „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите“ (мярка 214) за възстановяване на ангажимента.

Информираме Ви, че проведохме разговор със зам.-министър Васил Грудев до колко основателни са тези предложения. Категоричният отговор на г-н Грудев е, че предложенията на въпросните консултанти са абсурдни и невъзможни от правна гледна точка.

В тази връзка предупреждаваме да не се подвеждате.
До всички наши членове сме изпратили предупреждаващ мейл и сме информирали също и колегите от Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) с цел да предотвратим измама.

Венцислав Върбанов,

Председател на УС на АЗПБ

22:54ч. 24.03.2016г.
В

В писмата, изпратени от ДФЗ, относно прекратяването на ангажиментите по направление "Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите" ясно е записано, че: "Настоящото уведомително писмо може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Министъра на земеделието и храните или пред административния съд по седалището на териториалната структура на ДФ „Земеделие“, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес или седалището на адресата."

ВАСИЛ ГРУДЕВ
09:51ч. 25.03.2016г.
В

Много ви молим за коментар относно решение на Върховния административен съд, в който са определили, че спирането на сеитбооборота се отменя!! Решението е номер 3866 от 5 април!!

ВАС
13:37ч. 07.04.2016г.
A

Taka e

Alexandet Atanasov
15:55ч. 07.04.2016г.

Оставете коментар: