:

От 1 януари - Започват проверки по ферми и млекосъбирателни центрове.

От 1 януари - Започват проверки по ферми и млекосъбирателни центрове.

От нестандартното мляко ще може да се прави сирене и кашкавал.

Министерство на земеделието и храните и Българска агенция по безопасност на храните изготвиха план за укрепване на схемата за тестване на качеството на суровото краве мляко. За това съобщиха сайтовете на двете ведомства.

Планът включва 6 основни мерки:

 - актуализация на законови и административни мерки,

-  разработване на стратегия за лабораторен анализ на резултатите от изпитването на млечните проби,

- промяна на настоящата система за вземане на проби за сурово мляко,

- актуализация на  ВетИС системата в БАБХ,

- ще се направи повторна проверка на фермите за краве мляко, за да се  гарантира, че млечните продукти, които се пускат на пазара на ЕС отговарят на европейските изисквания,

- ще се извършват непрекъснати официални проверки на база на оценката на риска за всички млекодобивни стопанства и млекосъбирателни центрове (МСЦ) в населените места и на изкупвачите на сурово мляко за спазване на националното законодателство и това на ЕС.

Така няма да бъде спрян достъпът на българското мляко и млечни продукти на европейския пазар.

При подписването на договора за присъединяване на България към ЕС българския бизнес в млечния сектор получи възможността да преработва все още неотговарящо на изискванията на ЕС сурово краве мляко, предназначено само за национален пазар в рамките на определен преходен период от време.

Според действащата правна мярка на ЕС преходният период ще приключи на 31.12. 2015 г. След тази дата производството и предлагането на краве мляко ще бъде аналогично с другите държави в ЕС и в съответствие с Регламент 853/2004 ЕО.

Набелязаните конкретни мерки и срокове на изпълнение може да прочетете в сайта на БАБХ и на ТОЗИ ЛИНК.

Европейската комисия е разрешила на България от нестандартното мляко да произвежда сирене и кашкавал, съобщи пред БНР зам.-министър Цветан Димитров.

Според него 20 000 т от произведеното в България мляко не отговаря на европейските изисквания.

22:03ч. 23.12.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.