Възможност:

Кредити от 1500 до 150 000 евро за фермери от държавна банка

Кредити от 1500 до 150 000 евро за фермери от държавна банка

Микрофинансиращата институция ДЖОБС (МФИ ДЖОБС), която е част от държавната Българска банка за развитие (ББР), е отпуснала най-много кредити и финансови лизинги на предприятия от сектора „Селско, горско и рибно стопанство“, съобщи финансовата институция. Заемите в този сектор представляват 33% от портфейла на институцията.

На второ място се нареждат фирмите с дейност в областта на преработващата промишленост (16%), а на трето – работещите в сектора „Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети“ (15%). Финансиране от ДЖОБС са получили също микро фирми, занимаващи се с транспорт, хотелиерство и ресторантьорство, строителство, културни дейности.

До момента най-много средства чрез микро кредитите и лизинги на МФИ ДЖОБС е получил бизнесът в област Шумен – около една четвърт от сумата на всички отпуснати заеми. След това се нареждат Добрич и София, към които са насочено съответно по 12% и 10% от финансирането на институцията. Активни в търсенето на малки заеми са също фирмите от Силистра, Перник, Сливен, Бургас, Видин, Благоевград, Разград, Търговище, Велико Търново и Пловдив.

Чрез МФИ ДЖОБС те са получили финансиране за бизнеса си под формата на микро кредит или финансов лизинг. Институцията отпуска инвестиционни и оборотни кредити от 1500 до 150 000 евро, предназначени за микро и малки предприятия, земеделски производители, самонаети лица. Целева група на ДЖОБС са също стартиращите компании, които могат да се възползват от заеми до 25 000 евро, като до момента 16% от отпуснатите кредити са за стартиращ бизнес. Целта е да се подобри достъпът до финансиране на фирми, които имат жизнеспособна бизнес идея, но нямат кредитна история, като им даде възможност да развият своя бизнес.

Дружеството на ББР дава възможност на бизнеса за кандидатстване и по четири лизингови схеми. Чрез финансовия лизинг МФИ ДЖОБС отпуска до 25 000 евро за закупуване на нови и употребявани машини, оборудване, транспортни средства и селскостопанска техника. Срокът за погасяване е от 12 до 60 месеца в зависимост от лизинговия актив. Кандидатите могат да се възползват и от 6-месечен гратисен период през първата година и до 3-месечен гратисен период през следващите години.

Микрофинансираща институция ДЖОБС разполага със 7 бизнес офиса в страната, които се намират в Бургас, Пловдив, Плевен, Нова Загора, Шумен, Враца и Монтана. Продуктите на институцията се предлагат и чрез мрежа от посредници в градовете Добрич, Смолян, Силистра, Харманли, Пловдив, Кубрат, Дулово, Нови пазар, Пещера, Радневo и Първомай.

14:58ч. 03.02.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.