На Агра 2016:

Кръстоска между слива и кайсия получи награда за иновация

Кръстоска между слива и кайсия получи награда за иновация

На Международната селскостопанска изложба в Пловдив се представиха над 440 фирми от 23 държави.

Нов български сорт - кръстоска между слива и кайсия, получи награда за иновация на изложението "Агра 2016" в Пловдив.

Сортът "Стендесто" съчетава витамините и на двата плода и е разработен от Института по овощарство в Пловдив, съобщи Селскостопанска академия. Докато се получи хибридът, представляващ световна новост, са минали над 25 години. Първите фиданки от него са засадени през 2015 г., уточняват от Международен панаир Пловдив.

Плодът е с кръглата форма на кайсия и тъмносиния цвят на слива. Учени от академията получиха общо четири награди за иновации, като в конкурса участваха 35 иновационни продукта на 30 фирми и научни институти.

Институтът по почвознание "Никола Пушкаров" е отличен за биометод за възстановяване на почви, ерозирали терени, свлачища и депа за отпадъци.

Методът използва утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води или от животновъдството и бактериален препарат, състоящ се от естествено срещани в почвата микроорганизми. С него се подобрява структурата на повърхностния слой и се активизират процесите на образуване на хумус.

Институтът по растителни и генетични ресурси "К. Малков" в Садово получи награда за новия български сорт зимна пшеница "Гизда".

Тези разработки са показани за първи път и са действителни иновации или оригинални подобрения и могат да бъдат разглеждани като прогрес в съответната област, отбелязват учените. Надпреварата за иновации се проведе за осми път, уточняват от Международен панаир Пловдив.

В Международната селскостопанска изложба "Агра 2016" се представиха над 440 фирми от 23 държави.

19:08ч. 27.02.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.