Бедствие:

Липсата на достатъчно кислород е причина за мъртвата риба в Алдомировското блато

Липсата на достатъчно кислород е причина за мъртвата риба в Алдомировското блато

Стотици мъртви риби гният по бреговете на Алдомировското блато, съобщават жители на Сливница. Преди няколко години блатото беше зарибено със 17 хил. рибки и се превърна в любимо място за отдих и риболов. Във водите на защитената местност бяха пуснати шаран, лин, бабушка, червеноперка и костур, както и редки видове като змиорка и виюн.

Според местните жители водата беше скована дълго от дебел лед и това вероятно е довело до задушаването на рибата.

Такова е становището и на експертите от РИОСВ-София, които извършиха проверка в защитената местност.

При обхода е установено, че на брега на блатото, граничещ с асфалтовия път, има мъртва риба от видовете шаран (Cyprinus carpio) и щука(Esox lucius), както и миризма от започналите гнилостни процеси. Взети са и водни проби. Анализът им показва, че  всички показатели са в нормите. Според експертите наличието на мъртва риба е в резултат от липсата на достатъчно кислород след замръзването на водата в зоната през зимния период.

Възстановяването на биологичното разнообразие в една от най-красивите защитени местности в близост до София - Алдомировското блато, се извърши по проект на община Сливница, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“

Най-голямата трудност при реализацията му беше периодичното пресъхване на блатото. През 2012 г. например водата изчезна напълно. Основната версията беше, че това се дължи на земетресението в Перник, което е отворило карстов тунел. Понорът беше запушен в края на 2013г. Водата започва да се възстановява, след което се пристъпи към зарибяване.

Щетите от тежката зима през тази година ще се изчисляват тепърва, защото измирането на рибата ще се отрази на птиците, които гнездят в защитената местност. Блатото се обитава от белоока потапница, тръстиков блатар,  дъждосвици и други водолюбиви видове.

 

 

10:28ч. 05.03.2017г.

Вие може да оставите първия коментар.