Нови правила:

Междинните култури – на полето до 1 декември

Междинните култури – на полето до 1 декември

Допълнителни изисквания към прилагането на схемите за директни плащания е подготвило министерството на земеделието.

Според тях животните под селекционен контрол трябва да имат зоотехнически сертификат, който ще бъде контролиран при проверките на място, извършвани от Техническия инспекторат към фонд „Земеделие“. Ще им бъде позволено да заменят едни животни с други, които отговарят на изискванията.

В растениевъдството пък междинните култури трябва да са налични на полето до 1 декември в годината на кандидатстване за подпомагане и да ги няма там след 15 април следващата година.

Производителите на плодове и зеленчуци трябва да подадат нужните документи за подпомагане до 1 февруари в годината на кандидатстване до 31 януари на следващата година.

Регламентират се и изисквания за проверка на изкуствено разделяне на площите между свързани лица. Това ще става чрез проверки на свързаност за юридически лица, проверки на площите на тези производители, които досега са получавали над 150 000 евро субсидии на година, както и на всички, заявили под 300 дка и над 300 дка в предходни години. Практически това означава, че могат да бъдат проверявани 100% от земеделските производители в растениевъдството.

 

10:04ч. 02.02.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.