Апел:

МОСВ иска засилване на контрола в горите заради хвърлянето на отровни примамки

МОСВ иска засилване на контрола в горите заради хвърлянето на отровни примамки

Служебният министър на околната среда и водите Ирина Костова е поискала помощ от земеделското министерство за засилване на контрола в горските територии заради зачестилите случаи на умъртвяване на защитени видове с отровни примамки.

През последните седмици тяхна жертва станаха 8 белоглави лешояда в Кресненското дефиле. Видът е включен в Червената книга и списъците на Приложение № 2 и Приложение № 3 към Закона за биологичното разнообразие(ЗБР) и през последните години бяха похарчени милиони за възстановяване на популацията. В района на Кресна са намерени умъртвени и други животни и птици – вълци, лисици, кучета, гарвани. Обикновено примамките се хвърлят от собствениците на стада, които се страхуват от нападения на хищници.

Това обаче крие огромни рискове за биоразнообразието, коментират експерти. Преди 60 години по този начин е била унищожена цялата популация на белоглав лешояд, наричан често „чистач на природата“.

МОСВ изпрати писмо и до своите структури - регионалните екоинспекции и Дирекциите на националните паркове „Рила“, „Пирин“ и „Централен Балкан“ да засилят охраната и контрола в защитените територии. При съмнения за отравяне на животни, със съдействието на полицията и съответната Областна дирекция по безопасност на храните, те трябва да вземат проба и да я изпратят за изследване.

Министър Костова апелира при съмнение за извършване на подобни деяния, своевременно да се уведомяват отговорните институции.

Съгласно Закона биологичното разнообразие (ЗБР) е забранено белоглавите лешояди да бъдат преследвани и убивани, както и да бъдат обезпокоявани, особено в периодите на размножаване и отглеждане на малките. Не е разрешено и вземането на яйца от гнездата им, както и осъществяването на търговия или размяна на живи или препарирани екземпляри. Лешоядите се хранят с трупове на домашни и диви бозайници и така почистват планинските пасища, затова народът ги нарича „санитари в природата“.

 

 

09:10ч. 01.04.2017г.

Вие може да оставите първия коментар.