:

"Московска" става улица за фермерски пазари

От средата на 2016 г. тръгват европарите за пазари на земеделци.
 
Първата улица у нас, която ще бъде затворена специално за организиране на фермерски пазар ще бъде "Московска", съобщи днес изпълнителният директор на общинската фирма "Пазари Юг" Николай Попов. Така и столицата ще се нареди сред градове като Женева, в които оживена улица в центъра се превръща в пазар, на който стопаните директно продават продукцията си на потребителите.
 
Много е важно обаче да създадем механизъм за конрол, заедно с министерството на земеделието, за да има само реални фермери, а не и прекупвачи, уточни Попов. Малки производители предложиха фермерски пазар в центъра на София да се проведе още през декември за Коледа.
 
От втората половина на 2016 година се очаква да бъде отворена мярката по новата програмата за развитие на селските райони, по която организации на фермери ще получават субсидии за създаването на фермерски пазари, съобщи зам.министърът на земеделието Васил Грудев. Това ще става по мярка 16 за сътрудничество, посочи Мая Нинова, държавен експерт в дирекция „Развитие на селските райони“ в МЗХ.
 
Ще има два варианта за подпомагане с тази цел. Единият вариант е да се организират местни пазари в радиус до 75 км от стопанството, където е произведен продуктът.
 
Другият вариант е сдруженията да се организират в къси вериги на доставки, за които не важи ограничението за радиус от 75 км. Задължително условие обаче е между фермерите и потребителите да има само един посредник. Така например земеделци от Североизточна България ще могат да продават продукцията си в София. 
 
В групите за къси вериги на доставки могат да участват няколко обединени лица – задължително фермери, но може и групи на производители, малки и средни предприятия и търговци на дребно. Те ще кандидатстват по ПРСР с колективен проект за сътрудничество с приложен бизнес и инвестиционен план, план за популяризиране, предварително подписан договор за създаване на обединението, в който се разписва кой какви ангажименти ще има.
 
Обединението ще получава средства на две фази – подготвителна и същинска, за маркетингов анализ, подготовка на бизнес и инвестиционен план, стимулиране на интерес и разширяване на състава от фермери, наемане на офиси и реклама. То ще може с получените средства да наеме персонал за продажбите на пазара, за да имат време фермерите да работят в стопанствата. 8 млн. евро е бюджетът на мярката, а максималният размер на помощта е 50%.
 
Приоритет имат проекти в планински райони, малки стопанства, обединени производители, производство и преработка на плодове и зеленчуци и преработка на продукти от животински произход.
15:29ч. 10.11.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.