През 2015 г.:

Над 1,3 млрд. лв. са изплатени по селската програма

Над 1,3 млрд. лв. са изплатени по селската програма

Над 1,343 млрд. лв. са изплатени по 22 мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) през 2015 г., според годишния отчет на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ), приет от Министерския съвет, съобщи пресслужбата на кабинета.

През миналата година са подписани 1043 договора по седем мерки за подпомагане от ПРСР. 501 млн. лв. са разплатени по мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони”. По мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” са изплатени 108 млн. лв. и 264 млн. лв. – по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”.

По линия на директните плащания са приети над 115 400 заявления. През 2015 г. преведените субсидии за директни плащания от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) възлизат на 1,3 млрд. лв. Националните доплащания към директните плащания са 201 млн. лв.

Изплатените суми по пазарните мерки по линия на селскостопанските пазарни механизми през 2015 г. възлизат на 100 млн. лв., от които 73 млн. лв. са от ЕФГЗ, а останалите – национален бюджет.

По 10 мерки от програма „Рибарство“ 2007-2013 са извършени плащания в размер на 47 млн. лв. От тях 32 млн. лв. са от Европейския фонд „Рибарство”, а останалите са съфинансиране от националния бюджет.

По инвестиционните схеми за подпомагане към 31 декември 2015 г. са постъпили плащания в размер на 45 млн. лв., от които главницата е 44 млн. лв., а лихвените плащания – над 1,5 млн. лв. Събраните суми са над 235% от очакваните постъпления, съгласно погасителните планове на кредитите.

През отчетния период са погасени 282 кредита и са отпуснати 204 нови на стойност 22 млн. лв. Администрираният кредитен портфейл към края на 2015 г. е от 607 кредита с остатъчен дълг от 68 млн. лв.
През миналата година са изплатени 122 378 508 лв. по 37 схеми за краткосрочно подпомагане, от които са се възползвали 25 147 земеделски стопани.

14:59ч. 28.06.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.