През 2015 г.:

Над 30 000 стопани са ползвали консултациите с обучение на НССЗ

Над 30 000 стопани са ползвали консултациите с обучение на НССЗ

Общият брой само на консултациите през годината е 106 441.

Над 30 000 земеделски стопани са консултирани и едновременно обучени от Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) през 2015 г.

Общият брой на извършените консултации през годината е 106 441, от които 96 507 в офисите на НССЗ, а 9 934 съвети и консултантска помощ са предоставени на място в стопанствата.

От началото на месец март НССЗ организира изнесени приемни, както и обучение извън териториалните центрове във всяка една от 28-те области на страната.

По време на приемните всеки фермер получи на място актуална информация и съвети в областта на земеделието и селските райони, включително и за възможностите за финансиране по ПРСР 2014-2020 г., схемите за директни плащания и националните схеми за подпомагане.

Най-много такива приемни са организирани в областите Сливен, Смолян, Кърджали, Пазарджик и Плевен. Най-голям интерес от страна на земеделските стопани е имало в областите Кърджали, Монтана, София, Ямбол и Благоевград.

Съвместно с научни институти и организации през годината са проведени и 127 семинара. Над 3300 земеделски производители са получили информация по специализирани теми и възможностите за подпомагане.

14:48ч. 14.12.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.