:

Над 36,2 млн. евро ни дават за инвестиции в аквакултури

Над 36,2 млн. евро ни дават за инвестиции в аквакултури

Първите мерки по одобрената програма за морско дело и рибарство ще бъдат отворени в първото тримесечие на 2016 г.

Над една трета от средствата (36 215 000 евро), които се отпускат по новата оперативна програма за морско дело и рибарство (2014 - 2020 г.),  са по приоритет Устойчиво развитие на аквакултурите.

Това заявиха за в. „Черно море” - Варна експерти от централата на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА).

Общо 113 543 227 евро (88 066 622 евро от тях идват от Европейския фонд за морско дело и рибарство) става бюджетът  на програмата, която наскоро получи одобрението от Европейската комисия.

Новината е много важна за сектора, в който през миналия програмен период (2007 - 2013 г.) стана приоритетно развитието на производствата от аквакултури. Идеята е с тях да бъде компенсиран недостигът на пазара вследствие на намалените рибни ресурси в Черно море.

Според Йордан Господинов, изпълнителен директор на Асоциацията на производителите на рибни продукти, над 2000 души са ангажирани в рибарството и предимно в отглеждането на аквакултури и рибопреработката.

Варна е пионер в разработването на технологии за изкуствено отглеждане на черноморска мида. Първата, експериментирана в района на Каварна, е създадена в началото на 80-те години от покойния вече проф. Асен Консулов от Института по океанология.

По Северното Черноморие - предимно Каварна, Българево, Кранево, вече има  над 10 мидени ферми. Капацитетът на най-голямата сред тях надхвърля 2000 т годишно.

На юг производството на миди е най-силно развито в района на Приморско и Созопол. Затова с най-голям интерес се очакваха мерките специално за инвестиции и модернизация на аквакултурните стопанства, които ще бъдат заложени в нова оперативна програма, която остана последна за одобряване в Брюксел.

Общо 6 са основните приоритети с 23 мерки, заложени в новата програма. Те отговарят на приоритетите на Европейския фонд за морско дело и рибарство:

- насърчаване на жизнеспособност, конкурентоспособност и екологична устойчивост в секторите на рибарството и аквакултурата,

- повишаване на заетостта и териториалното сближаване,

- насърчаване на предлагането на пазара и преработването,

- насърчаване на изпълнението на общата политика в областта на рибарството.

Близо 25% от общия финансов ресурс (25,5 млн. евро) е предвиден за устойчивото развитие на рибарството и опазване на рибните и морските ресурси.

Средствата ще бъдат използвани за подобряване на риболовната инфраструктура, опазване и възстановяване на морското биоразнообразие, насърчаване на иновациите, събиране на морски отпадъци, развитие на нови форми на приходи за риболовците.

В изпълнение на приоритета за повишаване на заетостта и териториалното сближаване ще бъдат насърчени мерки, свързани с подкрепа на воденото от общностите местно развитие чрез местни инициативни рибарски групи. Тук общият бюджет е 17 858 824 евро.

16:08ч. 21.12.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.