Януари-март 2016::

Наемането на работници остава стабилно

 Наемането на работници остава стабилно

Най-големи очаквания в производствения бранш, хотелиерството и ресторантьорството - скромни в сектора Земеделие, горско стопанство, лов и риболов.

Плановете за наемане остават непроменени на месечна и на годишна база, сочи обзорното изследване на Менпауър за заетостта през първото тримесечие на следващата година.

То е проведено сред представителна извадка от 620 работодатели в България. Всички анкетирани са отговорили на въпроса: „Как очаквате да се промени общата заетост във Вашата фирма и регион през трите месеца до края на март 2016 г. в сравнение с настоящото тримесечие?“

По подобие на четвъртото тримесечие на 2015 г., плановете за наемане остават позитивни, но чуждестранните инвестиции намаляват.

През следващото тримесечие се прогнозира нарастване в числеността на персонала във всички пет изследвани региона.

Най-високи намерения за наемане има в Русе, където работодателите отчитат нетна прогноза за заетостта от +16%. Стабилен ръст в броя заети очакват и работодателите в Пловдив, където прогнозата е за +15%; стойността й за Варна е +13%. В София работодатели отчитат предпазлив оптимизъм с прогноза за +9%. Скромни прогнози имат и работодателите в Бургас: +5%.

През периода януари-март се очаква увеличение в числеността на работната сила във всички 10 изследвани стопански отрасъла. Най-големи очаквания има в производствения бранш и в хотелиерството и ресторантьорството, където нетните прогнози за заетостта са +18%. Стабилен ръст в числеността на персонала (+14%) се очаква в още три бранша: строителство; финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги; транспорт, складове и комуникации.

Най-слаби прогнози от +3% се отчитат както в сектора електричество/газ/вода, така и в публичния и социален сектор.

В сектора на Земеделие, горско стопанство, лов и риболов се очаква да продължи скромният ръст в числеността на работната сила с нетна прогноза за заетостта от +4%. Намеренията за наемане остават относително стабилни както в сравнение с предходното тримесечие, така и спрямо същия период на миналата година.

Пълният сравнителен анализ по региони и сектори може да видите на сайта на Менпауер България -  manpowergroup.com

15:16ч. 08.12.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.