На научно-образователния фронт:

Най-много учени се търсят по селекция на културите

Най-много учени се търсят по селекция на културите

Слаб интерес към средното образование по агроекология и хранителни технологии.

Селскостопанската академия обяви конкурс за прием на докторанти, редовна и задочна форма на обучение – държавна поръчка, за учебната 2016/2017 г. по 23 акредитирани докторски програми.

Най-много кадри се търсят в програмата Селекция и семепроизводство на културните растения, следвана от: Почвознание, Генетика,  Общо земеделие, Развъждане на селско-стопанските животни, биология и биотехника на размножаването.

Срокът за подаване на документи е два месеца от публикуване на обявата в Държавен вестник (ДВ, бр. 60 от 2.08.2016 г.)

Документите, необходими за кандидатстване са: Заявление; Автобиография; Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” с приложението – нотариално заверено копие; други документи удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

Документите се подават в ЦУ на ССА – София, ул. „Суходолска” 30, стая № 102 от 9.30 до 16.30 часа. Таксата за кандидатстване е 30 лв.

Повече информация за обявените програми може да получите ТУК.

Слаб интерес към средно образование по агроекология и хранителни технологии

За поредна година много училища у нас закриват или сливат паралелки след приема за средно образование в някои от по-големите градове в страната. Основните причини за това са липсата на интерес към определени специалности и малкото деца, явили се на изпитите.

Осем училища в Пловдивска област ще трябва да закрият класове. Дори модерната специалност „Контрол и качество на храните“ в Професионалната гимназия по хранителна техника и технологии в Пловдив не успяла да привлече интереса на достатъчен брой осмокласници.

Закрити паралелки във Варна и в региона има, но те са предимно в професионалните гимназии и за специалности, към които е нямало интерес, показва справка на регионалното управление на образованието. По същата причина в три средни общообразователни училища – във Ветрино, Аксаково и Провадия, няма да има професионални гимназиални класове по агроекология, търговия и предприемачество.

След трите етапа на класиране в профилираните и в професионалните училища в Шумен са се записали 506 ученици при 702 свободни места в общо 27 паралелки. Сигурно е, че три паралелки вече са нулирани. Те са по „Кетъринг“ в Гимназията по облекло и хранене, чуждоезиковият клас в „Никола Вапцаров“, както и една от двете паралелки в СОУ „Панайот Волов“.

Вече е сигурно, че наесен ще бъдат закрити осем класа в Благоевградско. „Става дума за СОУ „Неофит Рилски“ в Банско, ПМГ „Яне Сандански“ в Гоце Делчев, 5 СОУ „Г. Измирлиев“ в Благоевград, 7 СОУ „К. Шапкарев“ в Благоевград, ПГИТ „Асен Златарев“ в Петрич, ПТГ в Сандански, СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Симитли и СОУ „Братя Каназиреви“ в Разлог“, каза пред „Труд“ началникът на регионалното управление на образованието Ивайло Златанов.

Седем зaкpити и тpи cлeти пapaлeлки има в yчилищaтa oт Великотърновска област. Затворени и пpeoбpaзyвaни клacoвe имa в yчeбни зaвeдeния в Гopнa Оpяхoвицa, Ляcкoвeц, Свищoв и Вeликo Tъpнoвo.

Пет паралелки спират дейност в училищата в Търговищко. След VІІІ клас от утвърдени 21 паралелки с професионална насоченост няма желаещи за две в гимназии в Търговище. Пропада и една профилирана гимназия в Омуртаг.

23:14ч. 15.08.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.