Проект:

Намаляват 10 пъти таксата за паша в Рила и Пирин

Намаляват 10 пъти таксата за паша в Рила и Пирин

Таксата за паша на едър рогат добитък в Рила, Пирин и Централен Балкан ще бъде намалена 10 пъти в резултат от протестите на фермерите. Това предвиждат промени в тарифата, качени на сайта на Министерството на околната среда и водите за публично обсъждане. Въвежда се обаче такса за пашуване на овце от 50 ст. на дка.

В края на март Министерският съвет завиши таксата за пашуване на крави, коне, катъри и мулета в защитените територии – изключителна държавна собственост. Тя стана 10 лв. на декар за регистриран земеделски производител с повече от 10 животни. За по-малките стада бе 3 лв.

Животновъди от Рила и Пирин обаче внесоха жалба в МОСВ и поискаха намаляване на тирафата с аргумента, че по-високите цени ще блокират стопанската им дейност.

В новия вариант се предвижда такса от 1 лв. на декар за стада с над 10 животни и по 30 ст. за стада под 10 бр. Въвежда се обаче такса за пашуване на овце от 50 ст. на декар на регистриран земеделски производител с над 10 животни.

За събиране на сено в Националните паркове „Рила“, „Пирин“ и „Централен Балкан“ ще се плаща по 1,50 лв. на декар.

10:49ч. 19.04.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.