:

"Напоителни системи" пак отчита загуба от дейността

Напоителни системи” ЕАД продължава да изпитва финансови затруднения и да трупа нови дългове. Според отчета на дружеството за първите 9 месеца на годината, то е на счетоводна загуба от 2,27 млн. лв.

Дейността на дружеството е затруднена поради натрупаните задължения“, пише в отчета за деветмесечието изпълнителният директор Ивайло Първанов. „Ежедневно се провеждат срещи и се сключват споразумения за разсрочване на задължения. Непрекъснато постъпват запори по банковите сметки, което създава напрежение и пречи за ритмичната и предвидима организация на работата“, се отбелязва в документа.

Държавната фирма, в която работят 1930 души, ползва 15 млн. лева директна субсидия от бюджета за тази година, като държавната помощ е формулирана като дейности по опазване на вредното въздействие от водите, т.е. предпазване от наводнения. В бюджет 2016 също са заложени 15 млн. лв. от хазната за фирмата.

Към края на септември дружеството е получило 9,2 млн. лв. от субсидията, а за поддръжка на обекти, предпазващи от наводнения, отчита похарчени 11,344 млн. с ДДС. Така са похарчени реално 2,44 млн. лв. над получените пари. „Това доведе до нарастване на задълженията към НАП, енергоразпределителните дружества и други контрагенти“, пише в отчета.

В него е посочено, че общо приходите на „Напоителни системи“ за първите девет месеца са 26,797 млн. лв., а разходите – 29,067 млн. От основната дейност на дружеството – напояване, са постъпили едва 9,7 млн. лв. От промишлено водоподаване са влезли още 4,3 млн. лв.

Най- големият отчетен разход за деветмесечието е за заплати и осигуровки – 16,3 млн. лв. Други 5,3 млн. са похарчени за материали, а 4,2 млн. - за външни услуги.

 

09:30ч. 04.11.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.