:

НАП и Главна инспекция по труда също ще правят проверки в горите

НАП и Главна инспекция по труда също ще правят проверки в горите

Националната агенция за приходите (НАП) и Главна инспекция по труда (ГИТ) ще се включат в проверките за нарушения на законодателството при добива на дървесина, съобщи Изпълнителната агенция по горите (ИАГ).

По инициатива на Агенцията по горите и на базата на споразумения с НАП и ГИТ трите институции ще обменят информация. Целта е да се засили контролът върху обектите за добив на дървесина и борбата със сивата икономика. Очаква се повишен контрол върху дейностите, които дърводобивните фирми, собствениците на гори и частно практикуващите лесовъди извършват в горските територии.

На базата на споразуменията ИАГ ще предоставя на НАП данни кой работи в горските територии. Това ще позволи приходната агенция да осъществи, при необходимост, контрол за спазването на данъчното и осигурително законодателство.

Инспекторите по труда ще получават информация не само за работодателите, които имат разрешение за сеч, но и къде те извършват дейност. Предвиждат се съвместни проверки на ИАГ и ГИТ за наличието на действащи трудови договори, както и дали са налице здравословни и безопасни условия на труд.

14:42ч. 03.11.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.