Селекция:

Национална генетична лаборатория ще определя породите на животните

Национална генетична лаборатория ще определя породите на животните

Ще се улесни разработването на развъдни стратегии и програми за съхранение на генетичните ресурси.

Национална генетична лаборатория ще определя породите на  животните чрез съвременни методи. Очаква се тя да заработи в края на май, съобщава Инвестор.бг.

Лабораторията се изгражда по проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото  развитие на селските райони“ на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция  в животновъдството (ИАСРЖ), съобщиха изпълнителите на проекта. 

Определянето на породите с нови методи ще позволи резултатите да бъдат признати от международната общност и да се правят референтни ДНК анализи.

Вече е подписан договор за доставка на лабораторно оборудване на стойност почти 500 хил. без ДДС. Фирмата доставчик е избрана след процедура по Закона за обществени поръчки.

Новата лаборатория ще позволи да бъдат създадени генетични карти на националните породи и да могат ясно да се диференцират породите в България.

Ще позволи още да се разкрият закономерности, необходими при разработване на развъдни стратегии и програми за съхранение на генетичните ресурси.

Проектът „Да свържем опазването на природата с устойчивото  развитие на селските райони“ носи краткото име „За Балкана и хората“ и се изпълнява в Западна и Централна Стара планина в девет Натура 2000 зони и три парка: "Българка", "Врачански Балкан" и "Централен Балкан".

Пет български неправителствени организации работят в сътрудничество за неговото изпълнение (Фондация за биологично земеделие „Биоселена“, Асоциация на парковете в България, Българска фондация „Биоразнообразие“, WWF България, Българско дружество за защита на птиците), четири швейцарски организации, както и Министерство на земеделието и храните, представени от Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството.

На снимката - Каракачанска овца 

23:19ч. 04.05.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.