:

Национално сдружение: Семейните ферми ще спасят българското село

Национално сдружение: Семейните ферми ще спасят българското село

 

Мъгърдич Хулиян, председател на УС на Националното сдружение на малките семейни ферми и преработватели:

- Сериозен проблем е обезличаването на труда на фермерите, от прекъсването на връзката между производител и потребител. В България тази връзка е скъсана още през 50-те и 60-те години на миналия век и нейното възстановяване сега е бавно и мъчително.

Годините на прехода дообезкървиха българското село и не спряха негативната тенденция на неговото обезлюдяване.

Трябва да се преосмисли цялостната концепция за създаване на благоприятна бизнес среда за малките и средни ферми. Това може да стане само при цялостно прекрояване на законодателството. При това не само в земеделското, но и в данъчното, социалното, икономическото и др.

Средната семейна ферма има различни лица и много зависи от региона, специализацията и отрасъла. Най-често семейните ферми са:

- Наследници на традиционен поминък, които обикновено, но не задължително, са маломерни. Основно заетите са членове на семейството, които по тази начин осигуряват основните си приходи.

- Смесени: включват различни видове животни и заедно с животновъдната дейност отглеждат и растителни култури.

- Изградени са в границите на населеното място – установената традиция в българските села е животновъдното стопанство да е разположено в близост до дома.

- Слабо организирани по отношение усвояване и формиране на добавена стойност на продуктите, нямат специализирано образование и разчитат основно на собствени средства и са слабо активни при търсене на допълнително финансиране, с изключение на мерките за подпомага, до които имат достъп.

Ние с недоволство отчитаме, че всичко се свежда единствено и само до максимален процент на усвояване, без да търсим ефективност и ефикасност на усвоените средства. Целта им е да сближават и минимизират различията между отделни отрасли, сектори, региони, а при нас е точно обратното, доведоха до тотално сбъркан модел и пропорции в отраслово, секторно и регионално отношение.

Въпрос на политика, за съжаление, всичко опира да политика и когато тя обслужва не общия, а конкретен частен интерес, резултатът е - вносна продукция, вносни суровини, износ на първични земеделски продукти, концентриране на финансови и поземлени ресурси в 5-10 процента от бизнеса.

Семейните ферми са единственият начин да запазим българското село с неговата колоритност и автентичност, иначе сме изправени пред срив в демографски, икономически, социален, ако щете и в политически аспект.

Източник: Факти.бг. Цялото интервю можете да прочетете тук http://fakti.bg/mnenia/156397-semeinite-fermi-mogat-da-spasat-balgarskoto-selo

 

19:09ч. 19.09.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.