:

На какви въпроси предстои да отговаря министър Танева в Народното събрание

На какви въпроси предстои да отговаря министър Танева в Народното събрание

За правните основания, мярката за инвестиции в стопанствата – 4,1 на ПРСР, споразуменията и поземлените отношения са запитали депутати.

Времето не стигна в последния парламентарен контрол, отговорите предстгоят. Но кои са въпросите:

  1. От СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно създаване на Изпълнителна агенция "Сертифициращ одит на средствата от европейските земеделски фондове" в състава на Министерството на земеделието и храните.
  2. От СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ относно подготвяни нотификации по Програмата за развитие на селските райони (2014-2020г.) от Министерството на земеделието и храните.
  3. От СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ относно регистрация на правните основания за ползване на земеделски земи.
  4. От РУМЕН МАРИНОВ ЙОНЧЕВ и ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно политиката и стратегията на Министерството на земеделието и храните за развитието на сектор лозарство и винарство и изключването на винените лоза и виненото грозде от обхвата на т. нар. "чувствителни сектори" на Мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
  5. От СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ДИМИТЪР СПАСОВ ДИМИТРОВ относно прилагане на изискванията на чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
  6. От ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно текущо изпълнение на ОП "Развитие на селските райони - 2014-2020".
  7. От СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно актуална политика на Министерството на земеделието и храните за създаване на ред в поземлените отношения.
  8. От ЧАВДАР СЛАВЧЕВ ПЕЙЧЕВ относно защита на интересите на българското птицевъдство. 
20:38ч. 21.02.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.