:

Румен Порожанов: До 60 млн. лв. загуби по селската програма за 2015 г.

Румен Порожанов: До 60 млн. лв. загуби по селската програма за 2015 г.

Между 20 и 30 млн. евро ще са загубите по Програмата за развитие на селските райони за 2015 г. Като цяло агропрограмата ще бъде усвоена на 92-93%, като до Нова година ще бъдат разплатени проекти в селата за 1 млрд. лв. Това обяви изпълнителният директор на фонд "Земеделие" Румен Порожанов в интервю за вестник "Труд". Отделно до момента по програмата има загубени други 300 млн. лв.

"Към момента имаме 82% усвояване на Програмата за развитие на селските райони. Предстои ни до Нова година да разплатим и да обработим близо 1382 броя заявки на стойност близо 900 млн. лв. Към тях автоматично искам да добавя извънредния прием по мярка 121 за техника за още 100 млн. лв., която в момента договаряме. Относно цялостния анализ на изтичащата програма две са мерките, по които има недостиг на средства - 321 за общински проекти, която е била значително наддоговорена, и 214 мярка за сеитбообращението", каза Порожанов.

Той допълни още - "Тези наддоговорени средства, които иначе би трябвало да ги поеме българският бюджет, ще бъдат изплатени с европейски пари, взети чрез преразпределение на бюджети от други мерки и оси на програмата. След всички тези мерки, които приложихме за ефективно усвояване на програмата, смятам, че загубите за тази година могат да бъдат в доста разумни граници под 20-30 млн. евро. Буквално това означава, че програмата ще бъде изпълнена между 92 и 93%. Като първи програмен период за една държава, която се учи да усвоява и да менажира този процес, смятам, че би било едно добро постижение като резултат".

От думите на шефа на фонд "Земеделие" става ясно, че субсидиите за сеитбообръщение ще бъдат намалени наполовина, а земеделците могат и да се откажат от схемата. Субсидиите за изхранване на дивите гъски ще бъдат намалени няколко пъти, като тихомълком Министерство на земеделието и храните е променило и наредабта, за да регламентира законово това.

"По отношение на мерките за местообитанията на зимуващите птици Министерството на земеделието и храните направи промяна на наредбата преди около 2 месеца, като коригира размера на субсидията. Например, ако преди това в наредбата бе отбелязано, че субсидията за изхранване на зимуващите видове гъски е „81 евро на хектар“, след промяната в наредбата вече пише, че е „до 81 евро на хектар“.Ние ще можем да предложим конкретния размер, като обработим заявленията на кандидатите, което ще стане до края на ноември. Субсидията от 81 евро на хектар при всички случаи няма да бъде осигурена и тя ще падне няколко пъти", казва Порожанов.

Шефът на фонд "Земеделие" подкрепи винарския бранш проектите им да са приоритетни по Програмата за развитие на селските райони. "Моето мнение е, че не би било лошо и проекти за модернизиране на избите да се финансират по мярка 4.2 от новата Програма за развитие на селските райони най-малкото за да може да поддържаме едно добро ниво на българското винопроизводство. Затова тук по-скоро може би се налага корекция в програмата от гледна точка на включването на винарството като приоритетен сектор. А подобна корекция изисква технологично време и подготовка. Вероятно това е формалният аргумент на колегите от Министерството на земеделието, за да не попада към момента винопроизводството към чувствителните или т.нар. приоритетни сектори. По принцип програмите търпят корекции, приключваме старата с 16 изменения.

Българските общини ще получат нов шанс, поредна отсрочка, този път до 13-15 ноември, за да приключат проектите си и да бъдат усвоени още 27 млн. лв. по програмата. Ако не успеят ще трябва да върнат на българския бюджет аванси за над 15 млн. лв. "Искам да отворя една скоба: в рамките на общинската мярка 321, където има 8 големи инфраструктурни проекта, има такива, които са в ход на изпълнение и много близо до завършване. Затова сме в разговор с министерството да променим сроковете отново за приключване на общински проекти по 321 и 322 мярка и да дадем още едно последно удължаване за приключване на тези проекти - до 13-15 ноември т.г.", каза Порожанов.

Изплащането на евросубсидиите за ниви ще стартира от януари догодина. "Директните плащания за земя от ЕС ще бъдат платени през януари догодина и ще са в рамките на 598 млн. лв. По предварителни данни това са 162 лв. на хектар, или 16,2 лв. на декар. Надяваме се през февруари да изплатим и т.нар. преразпределително плащане - това са допълнителни субсидии за обработване на първите 300 дка от стопанството на фермер.То ще е за общо 109 млн. лв. И тази година помощта за декар ще е между 12 и 13 лева. И другият голям бюджет, който ще ни е и най-труден, това са т.нар. зелени плащания към директните субсидии. Бюджетът по това перо е доста съществен - 464 млн. лв. Тези плащания ще направим последни някъде през април", каза Порожанов.

09:19ч. 29.10.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.