Греховно и вредно:

Незаконна сеч и в църковна гора

Незаконна сеч и в църковна гора

Собственост на Дряновския манастир „Свети архангел Михаил“.

Горски инспектори от Регионална дирекция на горите – Велико Търново констатираха незаконен добив на 631 дървета с общ обем от 349 кубични метра  (куб. м.) дърва за огрев.

Нарушенията са установени при извършена съвместна проверка със служители на  ТП „ДГС Плачковци“ през периода 15-19 юли 2016 г. в землището на два горски имота – собственост на Дряновския манастир „Свети архангел Михаил“, област Габрово и съседните на тях държавни горски територии.

Проверяващите се натъкват на масова незаконна сеч още на 14 юли 2016 г. Те уведомяват незабавно Районно управление „Полиция“ (РПУ) – гр. Дряново и започват замерване и описване на нарушенията.

Съставени са 8 констативни протокола за извършване на дърводобив без позволително за сеч на немаркирани с контролна горска марка 228 дървета с обща кубатура  от 163 кубични метра дърва за огрев в църковните гори, както и на  незаконно отсечени 403 дървета с обща кубатура 186 куб. м. дърва за горене в съседните държавни горски територии.

По случая е образувано досъдебно производство в РПУ-Дряново. Съставени са 2 акта за установени административни нарушения по Закона за горите на водачи на товарни автомобили за извършване на горскостопанска дейност без същите да притежават разрешително за достъп до горски територии.

За констатираните нарушения предстои съставяне на нови актове на виновните лица и изпращане на сигнално писмо до Районна прокуратура – гр. Дряново с оглед наличие на данни за извършено престъпление по Наказателния кодекс.

22:55ч. 22.07.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.