:

Нова ало измама: "Имате задължения към НАП"

Нова ало измама:

От НАП напомнят, че служителите й не приемат и не изискват плащания в брой.

За нова телефонна измама сигнализираха в офиса на НАП в Хасково земеделски производители, съобщава в. "Хасковска Марица".

С обаждане по мобилен телефон мъжки глас любезно ги уведомявал, че имат задължение към Националната агенция за приходите и за тяхно улеснение, за да не идват на място в областния град, същото ще им бъде събрано лично и на ръка.

До този момент са постъпили два идентични сигнала, като и в двата случая става дума за земеделски производители от селата и за неголеми суми, вероятно с цел да бъдат по-лесно убедени хората да ги платят.

От НАП напомнят, че служителите й не приемат и не изискват плащания в брой. Всички дължими суми по глоби и актове, както и неплатени в срок данъци и осигуровки се заплащат безкасово, по банковите сметки на териториалната дирекция.

Искането на пари в брой е или измама, или корупция, за която всеки гражданин незабавно трябва да сигнализира в НАП и МВР.

Служителите на агенцията винаги се легитимират със служебната си карта при извършване на проверка. Картата  е отпечатана на хартия и защитена с воден знак. На гърба й са изписани всички права, които данъчните имат по време на проверката.

Документът съдържа също номер, дата на издаване, трите имена на служителя, ЕГН, длъжност, териториална дирекция и звеното, в което работи данъчният, както и негова снимка.

При съмнение за автентичността на служебната карта гражданите могат да запишат номера й и да се обадят на телефон 0700 18 700, за да разберат дали проверяващият ги инспектор наистина работи в НАП.

 

15:46ч. 25.10.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.