Проект за тарифа:

Нова такса за земеделски производители

Нова такса за земеделски производители

Земеделските производители ще плащат нова такса от 40 лева. Тя ще бъде начислявана „за извършване на периодична проверка на оборудването за прилагане на продукти за растителна защита”.

Въвеждането на новото облагане е записано в проект за промени в тарифата за таксите, събирани по Закона за контрол и регистрация на земеделската техника.

Самата инспекция се закрива и минава към агроведомството, както стана известно още преди месеци. Затова в новата тарифа се уточнява, че част от таксите ще се събират от общинските служби „Земеделие“, които ще извършват сезонните технически прегледи на техниката.

Таксите за издаване и подмяна на свидетелство за правоспособност за работа с техниката обаче ще се събират от Министерството на земеделието и храните. Тази такса остава без промяна - 10 лв. Не се предлага промяна и във всички останали такси, събирани по тарифата.

 

09:15ч. 18.01.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.