На първо четене в НС:

Нови изисквания към ветеринарите

Нови изисквания към ветеринарите

Най-малко веднъж на два месеца да извършват клинични прегледи и проверка на официалната идентификация на животните в животновъдните обекти.

Депутатите приеха на първо четене промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Предлаганите промени целят по-добро планиране на профилактиката на болестите по животните и навременно осигуряване на необходимите средства за диагностика и превенция.

Собствениците на животни се задължават да уведомяват незабавно ветеринарните лекари при влошаване общото състояние на животните.

В срок до 48 часа от настъпването на дадено събитие ветеринарите трябва да са въвели данни за него в Интегрираната информационна система на БАБХ.

В законопроекта се предвижда типът ветеринарномедицински заведения да бъде определен в наредба.

Въвеждат се и допълнителни изисквания към ветеринарните лекари. Те ще трябва най-малко веднъж на два месеца да извършват клинични прегледи и проверка на официалната идентификация на животните в животновъдните обекти, с които имат договори за обслужване.

В дебатите се прокраднаха съмнения дали строгите изисквания няма да ударят свободното пасищно животновъдство и да застрашат няколко стари български породи, които традиционно се отглеждат с минимално човешко участие.

След края на гласуването председателят на Комисията по земеделието и храните и депутат от ПГ на Реформаторския блок Румен Христов направи предложение срокът между първо и второ четене да бъде удължен на 10 дни.

 

23:07ч. 26.11.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.