От 1 февруари:

Нови правила за наемане на ливади и пасища за биоживотновъдство

Нови правила за наемане на ливади и пасища за биоживотновъдство

Фермерите трябва да притежават по 1 животинска единица на 10 декара, а не на 60, както досега. За справка: 1 животинска единица = 1 крава или 3 овце

Новите правила за отдаване под наем на ливади и пасища с висока природна стойност, които влизат в сила от 1 февруари 2016 г., са регламентирани със Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

По старата програма за селските райони биоживотновъди, които разполагаха с една крава или три овце (равни на една животинска единица) върху пасища от 60 декара, поемаха петгодишни ангажименти по отглеждането им в райони с висока природна стойност, за което получаваха и компенсаторни плащания.

Според последните промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи общинските ливади и пасища ще се дават само на стопани, които отглеждат по една животинска единица върху 10 декара, не върху 60.

Какво обаче ще стане с животновъдите в заварено положение по старата програма? Как в новия програмен период ще довършат старите петгодишни ангажименти?

Строго погледнато, редица биоживотновъди би трябвало да се откажат от тази земя, защото нямат необходимия брой животни.

По време на блиц контрол, проведен на последното заседание на комисията по земеделие в края на миналата седмица, такъв въпрос зададе проф. Иван Станков от името на Българска асоциация „Биопродукти”.

В отговора си министърът на земеделието и храните  Десислава Танева заяви, че няма да има санкции за близо 2 хиляди биофермери с малки стада

Министерството на земеделието ще изпрати уведомителни писма до кметовете по места с инструкции след първи февруари да не налагат санкции на биологични производители, които не могат да докажат необходимия брой животни в пасищата с висока природна стойност.

„Единствената промяна за фермерите е тази, че през кампания 2016 г. те няма да заявяват тези пасища за субсидии, защото не разполагат с необходимия брой животни”, посочи още Танева.

От 1 февруари кметовете трябва да прекратят договорите с фермери, които не отглеждат необходимия брой животни, за да могат реалните животновъди да получават съответните субсидии.

Според статистиката на министерството на земеделието от 643 земеделски производители, които до миналата година са заявявали ливади и пасища с висока природна стойност, 229 не са могли да докажат, че имат достатъчно животни.

Терените с висока природна стойност са 340 хил. дка, от които 72 хил. дка вероятно ще бъдат преотдадени под наем, защото за тези ливади и пасища липсват правни основания или пък наемателите не притежават стада.

18:07ч. 18.01.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.