Промяна:

Нови правила за строителство на инфраструктура в селата по ПРСР

Нови правила за строителство на инфраструктура в селата по ПРСР

През първия програмен период по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) e построена ВиК инфраструктура, която не работи добре и не носи достатъчно ползи. Това стана ясно по време на Седмата национална научно-практическа конференция в областта на водния сектор, организирана от Камарата на строителите в България и Българската асоциация по водите  (БАВ).
За съжаление, много от съоръженията не бяха обмислени добре и не бяха съгласувани с нуждите на ВиК дружествата и не са ефективни, каза председателят на БАВ инж. Иван Иванов. Надяваме се сега да се преодолеят направените грешки и средствата да бъдат използвани за подобряване на водоснабдяването в малките общини, допълни Иванов. Той подчерта, че основни източници на инвестиции в сектора са Оперативна програма „Околна среда“ и от ПРСР.

Зам.- министърът на земеделието, храните и горите Лозана Василева заяви, че нуждите от инвестиции в селските райони са огромни и има голям интерес към участие в Програмата за развитие на селските райони, в това число и с проекти в областта на строителството и ВиК сектора. Бюджетът на първия прием по общинската мярка 7,2 беше в размер на 341 млн. евро. С тези средства се финансират проекти за  строителство и реконструкция на улична, пътна, водоснабдителна, социална, културна и образователна инфраструктура. По първия прием постъпиха общо 925 заявления на стойност  1, 08 млрд. евро.

Вторият прием по подмярката ще се извършва при нови условия. Те бяха приети от Комитета за наблюдение на Програмата на 25 октомври 2017 г.  Новото е, че общини, които вече имат одобрен проект през 2016 г., не могат да кандидатства за ново финансиране, ако то е за същия вид дейност. Кандидатите ще имат възможност да подават по едно заявление за подпомагане за всяка допустима дейност, но не и повече от три заявления в рамките на този процедура, посочи заместник-министърът. 


 

07:33ч. 22.11.2017г.

Вие може да оставите първия коментар.