От Министерството на здравеопазването:

Коя храна ще може да се кичи с етикет "Произведено в Република България"

Коя храна ще може да се кичи с етикет

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните е качен на официалната страница в интернет на Министерството на здравеопазването.

Дадена храна може да бъде обозначена с думите „Произведена в Република България“, ако всички етапи от производствения й процес се осъществяват в Република България.

За продукти, произведени извън територията на Република България и предлагани на българския пазар, се прилагат и изискванията за превод на наименованията.

Храните, които са получени при първично производство, могат да бъдат обозначени с думите „Произведено от български суровини“, когато суровината е добита изцяло на територията на Република България - в това число и от лов на диви животни или от отглеждането им във ферми за дивеч.

Но и храните, които не са получени при първично производство, могат да бъдат обозначени с думите „Произведено от български суровини“, когато:

  1. най-малко 75 % от суровините и добавките от цялото количество, използвани за тяхното производство, са добити на територията на Република България и
  2. всички етапи на производствения процес се осъществяват на територията на Република България.

Обозначенията могат да бъдат поставени върху етикета на храната, върху нейната опаковка или на друго място, така че да са лесно видими и четливи. Могат да бъдат изразени с думи, чрез географска карта или друг символ.

Представянето на информацията трябва да е в писмен вид на български език на леснодостъпно за потребителя място и в близост до мястото на продажба на храната.

В заведения за обществено хранене данните се предоставят задължително на всеки потребител на български език и преди той да е направил своя информиран избор по ясен и разбираем начин.

Пълния текст може да видите на официалната страница на Министерство на здравеопазването - рубрика Проекти на нормативни актове.

18:57ч. 26.03.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.