:

НСГБ: Фермерите са отрязани от европарите за машини за преработка

НСГБ: Фермерите са отрязани от европарите за машини за преработка

Земеделските производители няма да могат да кандидатстват по мярката за модернизиране на цехове и за купуване на машини за преработка на мляко, месо, плодове и зеленчуци по новата Програма за развитие на селските райони, алармира Рангел Матански, съпредседател на Националното сдружение на говедовъдите в България (НСГВ).

"Оказа се, че физическите лица - земеделски производители няма да са допустими за кандидатстване по мярката. Лично за мен аз не можах да получа адекватно обяснение след като на тези лица е дадена възможност да преработват и продават на пазара.

В същото време още преди работната група получих обаждания от членове на НСГБ, които са започнали да готвят проекти под тази форма на регистрация и в тази връзка сме подготвили писмо становище, което прилагам", заявява Матански в отворено писмо във Фейсбук страницата на Националното сдружение на говедовъдите в България.

Той е присъствал на проведената на 15 октомври т.г. втора работна група по създаване на наредба по подмярка 4.2 "„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.

"По желание на почти всички членове на работната група въведохме изискване поне 10 % от договорите за суровини за преработката да бъдат сключени с регистрирани български земеделски производители или собствени суровини, като се надявам това изискване да остане и в наредбата, когато тя бъде обнародвана. По този начин се надяваме да стимулираме родното производство, като се има предвид, че изпълнението на тези договори ще бъде следено през годините на мониторинг, които са 3 години за микро, малки и средни предприятия и 5 години за големи предприятия", добавя Матански. Преди ден аграрният зам.-министър Васил Грудев обяви, че в наредбата ще бъде записан дори по-висок. Проекти ще се одобряват, ако предприятията преработват 50% българска суровина.

"Най-големия приоритет при кандидатстване е даден на преработка на суровини от чувствителни сектори и е 30 точки. За съжаление за доказването му не се изискват договори за купуване на суровини от български земеделски производители или собствено производство. Това ще доведе до изкривяване на приоритета чрез договори за внос на суровини от вън и основната му цел да стимулира родното производство е под въпрос", добавят от сдружението.

Оттам още уточняват, че за разлика от старата Програма за развитие на селските райони, производството на пелети ще е само за покриване на собствени нужди, а не за продажба.

По информация от Управляващия орган прием по мярката за преработка и маркетинг ще бъде обявен един месец след като наредбата бъде публикувана в Държавен вестник и ще приключи около Нова година. 

AgroLife прилага пълният текст на отвореното писмо на НСГБ:

Уважаеми госпожи и господа,

на 15.10.2015г. бе проведена втора работна група по създаване на наредба по подмярка 4.2 "„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от ПРСР 2014-2020 г. До 23-ти се приемат коментари по проектонаредбата (приложение към писмото), като след това тя ще бъде обнародвана.

По информация от Управляващия орган прием ще бъде обявен един месец след като наредбата бъде публикувана в Държавен вестник и ще приключи около нова година. Членовете на работната група не бяха напълно убедени, че това е възможно, но в общи линии така беше начертан графика за прием на проекти. В проведената дискусия с представителите на браншовите организации са на лице няколко ключови елемента, с които бих искал да Ви запозная:

1. Оказа се, че физическите лица - земеделски производители няма да са допустими за кандидатстване по мярката. Лично за мен аз не можах да получа адекватно обяснение след като на тези лица е дадена възможност да преработват и продават на пазара. В същото време още преди работната група получих обаждания от членове на НСГБ, които са започнали да готвят проекти под тази форма на регистрация и в тази връзка сме подготвили писмо становище, което прилагам.

2. По желание на почти всички членове на работната група въведохме изискване поне 10 % от договорите за суровини за преработката да бъдат сключени с регистрирани български земеделски производители или собствени суровини, като се надявам това изискване да остане и в наредбата, когато тя бъде обнародвана. По този начин се надяваме да стимулираме родното производство, като се има предвид, че изпълнението на тези договори ще бъде следено през годините на мониторинг, които са 3 години за микро, малки и средни предприятия и 5 години за големи предприятия.

3. Най-големия приоритет при кандидатстване е даден на преработка на суровини от чувствителни сектори и е 30 точки. За съжаление за доказването му не се изискват договори за купуване на суровини от български земеделски производители или собствено производство. Това ще доведе до изкривяване на приоритета чрез договори за внос на суровини от вън и основната му цел да стимулира родното производство е под въпрос. В тази връзка редица организации, сред които и НСГБ подготвихме писмо с изказване на несъгласие, което прилагам.

4. За разлика от мярка 123 производството на пелети ще е само за покриване на собствени нужди, а не за продажба.

Оставам на разположение при нужда от допълнителна информация или за отбелязване на коментари към МЗХ по наредбата. Краен срок 22.10.2015г.

Поздрави
Рангел Матански


 

09:32ч. 21.10.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.