Тревожно писмо до МЗХ:

Нямаме подписани договори и съответно финансиране за втората година

Нямаме подписани договори и съответно финансиране за втората година

Необходими са средства за закупуване на семена, разсади, препарати, торове и всичко останало за изпълнение на бизнес плановете.

До: Г-жа Десислава Танева, Министър на земеделието и храните

Копие: Г-н Васил Грудев, Зам.-министър и Председател на Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020 г.

Обръщаме се към Вас от името на Национално Обединение на Младите Фермери в България / НОМФБ/ с молба за отговор и за Вашата компетентна намеса по следния казус:

Младите фермери кандидатствали по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., са във втора стопанска година.

Това означава, че са им необходими средства за закупуване на семена, разсади, препарати, торове и всичко необходимо за изпълнение на мероприятията по бизнес-плановете им. Но към настоящия момент все още нямат подписани договори и съответно никакво финансиране.

Затова се обръщаме към Вас със следните въпроси:

  1. Кога ще започне и в какъв срок ще приключи подписването на договорите между Държавен Фонд „Земеделие“ и бенефициентите? Ще бъдат ли спазени сроковете за финансиране ?
  2. Ще бъде ли променена таблицата за изчислението на СПО за бъдещия прием по под мярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани", имайки предвид сигналите, които подадохме за неравностойния старт при младите фермери? Даваме пример за несъответствията при изчисляване на  СПО при предходния прием:

Видове култури и категории животни

Икономически размер на стопанството в стандартен производствен обем/стандартна продукция(СПО) В ЕВРО

Себестойност

55 заека

8 239,47

     550 лв

460 падпъдъци

8 231,80

  1 380  лв.

8 крави

8 491,54

  9 600 лв

90 кози

8 374,96

10 800 лв

113 овце

8 261,97

16 950 лв

10 дка. домат

8 252,25

10 000 лв

17 дка. пипер

8238,98

15 000 лв.

       
  1. Имайки предвид отпадналите проекти по горе цитираната подмярка за млади фермери, които са истинските зеленчукопроизводители със стопанства от 10 дка домати, 17 дка пипер и други трайни овощни насаждения над 12 дка и животновъди, които отглеждат крави, кози и овце, направили първоначалната регистрация като земеделски стопани и големи инвестиции, каква реализация ще имат след като са обречени на фалит?

 

Спадът на производството и в стойността на продукцията в животновъдството, зеленчукопроизводството, овощарството и другите подотрасли не трябва да се подценява.

Aко  не бъде отворен нов прием по подмярка 6.1 „Стартова помощ на Млади земеделски стопани“ през 2016 година ,всички тези реално занимаващи се фермери отпаднали от първия прием ще изгубят право да кандидатстват , поради изтичане на 18 месеца от първоначална регистрация.

Надяваме се, че ще вземете мерки в предвид случващото се със съществуващите ни активни земеделски стопани и вашата подкрепа ще ги запази като такива.

ВЕНЦИСЛАВ ПЕТКОВ, Председател на Управителния съвет на Националното обединение на младите фермери в България

РАНГЕЛ МАТАНСКИ, Съпредседател на Национален съюз на Говедовъдите в България

17:17ч. 22.02.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.