На първо четене:

Облекчават рибарите с малки съдове

Облекчават рибарите с малки съдове

Промените предвиждат отпадане на задължението на рибарите с малки съдове, които осъществяват непромишлен риболов, да водят риболовен дневник.

Народното събрание гласува на първо четене промените в Закона за рибарството и аквакултурите.

Законопроектът получи 90 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”.

Промените предвиждат отпадане на задължението на рибарите с малки съдове, които осъществяват непромишлен риболов, да водят риболовен дневник.

В мотивите на законопроекта е записано, че у нас има над 3 000 риболовни съда. Във всички свои документи и официални изявления ЕС изразява подкрепата за насърчаване улова с такива малки съдове.

В досега действащия закон обаче, беше предвидено да се води голям брой документация, от страната риболовците – счетоводство, риболовен дневник, периодични деклараци, поддържане на касови апарати и др.

Всичко това води до големи разходи, които са непосилни за обикновените рибари. 

15:02ч. 10.12.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.