До 350 000 лева:

Оборотни кредити за фермери с лихва 4,99%

Оборотни кредити за фермери с лихва 4,99%

Специални условия, съобразени със сезонния цикъл и специфичния характер на дейността на земеделските производители, предоставя Сосиете Женерал Експресбанк по кредит “Партньор АГРА”, съобщи финансовата институция. Те включват по-изгодна лихва от 4.99% за овърдрафти в лева и такса за управление от 0.49%. Максималният размер на заема, който земеделските производители могат да получат, е до 350 000 лева. Кредитите се отпускат за обортни средства, свързани с основната дейност на производителите.

Преференциалният кредитен продукт въвежда по-благоприятни условия за финансиране на земеделци на база различните плащания от Държавен фонд Земеделие (ДФЗ), които те получават за обработваеми площи. Животновъдите и зеленчукопроизводителите, които са бенефициенти на директни плащания от ДФЗ, също могат да се възползват от финасова подкрепа в размер до 75% от очакваната за текущата година субсидия.

За агропроизводителите, които са получили субсидии за обработваеми площи от ДФЗ за предходната година, условията на кредит АГРА предвиждат финансиране до 95% от размера на очакваната помощ, а за производителите, които ще получат подпомагане за първа година, банката предоставя до 80% от субсидията.

Сред допустимите обезпечения са залог за вземания по схеми и мерки за директни плащания от ДФЗ, залог на земеделска техника или залог на налична продукция.

 

09:03ч. 14.03.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.