:

Одобрени общини и местни инициативни групи за подготвителни дейности по новата ПРСР

Одобрени общини и местни инициативни групи за подготвителни дейности по новата ПРСР

В сайта на Министерството на земеделието и храните е публикувана информация относно одобрените бенефициенти по първа покана по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на новата Програма за развитие на селските райони.

В списъка са включени общо 66 одобрени бенефициенти. Публикувани са обхванатите от тях територии, партньорите и бюджета в лева. Ето пълният текст:

Информация относно одобрените бенефициенти по първа покана по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

 

16:24ч. 03.02.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.