За първи път у нас:

Онлайн платформа срещу престъпността в селата

Онлайн платформа срещу престъпността в селата

Достъпна е за всеки и позволява сигнализирането на различен тип нарушения – от кражба на земеделска техника до шофиране с висока скорост.

За първи път у нас стартира онлайн платформа срещу престъпността и пътните инциденти в малките населени места. Инициативата е на Асоциацията на българските села, като целта е да се засили сигурността съвместно с работата на всички институции в страната, съобщава БНТ.

Платформата е достъпна за всеки и позволява сигнализирането на различен тип нарушения – от кражба на земеделска техника до шофиране с висока скорост.

До създаването на онлайн платформата за сигурност в малките населени места се стига след като Асоциацията на българските села провежда съвместни срещи с кметове и кметски наместници, които поставят като основен проблем престъпността сред населението. Моделът на платформата се взаимства от вече разработени такива в няколко европейски страни.

Борислав Борисов, председател на Асоциацията на българските села: „От една страна цели от едно място централизирано хората да могат да подават сигнали във всички области на сигурността, т.е. различни измами с агротехника, агропродукция, незаконна сеч, нередности и измами по европейските програми в областта на земеделието, опасно шофиране в селата, битова престъпност.“

Платформата е с национален мащаб и работи от една седмица. Създадени са различни модули по категории за нарушенията, където могат да се качват видео и фотоматериали, както и файлове с допълнителни описания.

Борислав Борисов: „Имаме връзка директна с Европейската служба за борба с измамите – ОЛАФ по отношение на сигналите за злоупотреби с евро средства за развитието на селските райони или земеделието. Останалите сигнали наш екип ги разпределя към областните дирекции на МВР.

Нашата отговорност като неправителствена организация е най-вече да стимулираме активността в селското население в тази роля на сътрудничество между местното население и институциите.“

С онлайн платформата вече са запознати много земеделски производители в страната.

Инж. Петранка Гагова, земеделски производител от Полски Тръмбеш: „Бяха обрани всичките кабели, с което ми бяха отрязали ръцете до лактите да не мога да работя в продължение на два месеца, докато възстановя всичко. Най-незадоволителната част е, че полицията така поредния неизвестен извършител, въпреки че ние знаем добре извършителите.“

Тепърва от Асоциацията на българските села ще провеждат нови срещи с всички кметове и кметски наместници, на които ще предоставят подробна информация за дейността на онлайн платформата. Заложени са още обучителни модули, както и полезни съвети за населението в селските райони.

Платформата ще набира и доброволци, които ще следят пътния трафик и ще помагат при природни бедствия.

09:09ч. 20.04.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.