Добра новина::

Осигурени са пари за всички проекти за трактори и комбайни

Осигурени са пари за всички проекти за трактори и комбайни

До изтичането на крайния срок в Наредба 8 за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" са подадени 789 заявки за плащане от сключени общо 864 договора.

Заявената субсидия е в размер на почти 116 милиона лева. След извършен анализ за установяване на финансовия ресурс е потвърдено наличието на достатъчно средства за изплащането на субсидията по всички подадени заявки за плащане по мярката, включително и за сключените под условие договори, съобщиха от Държавен фонд "Земеделие". 

Става въпрос за извънредния прием на техника по изтичащата програма за селските райони. Както Agrolife вече писа фермерите имаха само 6 дни, за да изготвят проектите си и да кандидатстват за общо 50 млн. евро субсидии. Приемът стартира от 7 септември и бе затворен на 12 септември тази година.

От министерство на земеделието тогава обясниха, че имат разрешение от ЕК за извънредния прием на проекти за техника и подчертаха, че така се спасяват от загуба тези 100 млн. лв., защото за такава субсидия имало отпаднали проекти, от чието реализиране фермерите са се отказали. Седмици след това общата стойност на приема бе увеличена с още 12 млн.евро. 

Проектите включваха единствено инвестиции за закупуване на земеделска техника за обработка на почвата и прибиране на реколтата. Минималният размер на общите допустими разходи по един проект, които можеха да заявяват кандидатите в рамките на периода на прием, възлиза на левовата равностойност на 15 000 евро, а максималният размер не може да надвишава 500 000 евро.

09:59ч. 03.12.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.