Полезно за фермера::

Отварят четири нови площадки за събиране на мъртви животни

Отварят четири нови площадки за събиране на мъртви животни

Четирите нови договора са с общините Стралджа, Съединение, Тервел и Сухиндол. Кандидатствалите и одобрени общини Роман и Бобошево се отказват.

Българските фермери ще разполагат с четири нови площадки, на които да извозват мъртвите си фермерски животни. Съораженията ще струват общо 8 млн. лв. и вече се реализират се по общинските мерки на изтичащата Програма за развитие на селските райони. Това стана ясно от изказване на аграрния министър Десислава Танева по време на парламентарния контрол в края на изминалата седмица.

"Четири договора са с общините Стралджа, Съединение, Тервел и Сухиндол, със стойност на одобрената субсидия 8 млн. лв. и краен срок за извършване на инвестицията 15 септември 2015 г., като към този момент по тях са извършени само авансови плащания в размер на около 4 млн. лв. От страна на бенефициентите са подадени заявки за окончателно плащане, което ще бъде извършено до края на 2015 г. Поглеждайки съгласно и статистиката за корекции, следва да приемем, че тези бенефициенти ще са изградили въпросните площадки. Със сигурност считам, че това би облекчило фермерите по отношение на тези дейности, както и самата държава", каза министър Танева.

Министърът подробно проследи и хронологията по проектите. Стартът им е сложен със заповед от 29 ноември 2013 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция. Тогава е обявен прием на заявления за подпомагане с начална дата 9 декември 2013 г. и общ бюджет за приема в размер на на 6 млн. 500 хил. евро. В периода на приема са приети заявления на 6 общини: Стралджа, Съединение, Тервел, Сухиндол, Роман, Бобошево. Всички подадени проекти са били одобрени и имат сключени договори с Държавен фонд „Земеделие”.

На 30 декември 2013 г. са сключени шест договора за финансова помощ, от които към момента са анулирани два договора на стойност 4,1 млн. лв. в следствие на подадени молби за прекратяване на договорите от страна на бенефициентите – община Роман и община Бобошево, стана още ясно от думите на Танева.

Подадени проектни предложения предвиждат:

  • Извършване на строителни дейности по изграждане на пунктове за управление на животински отпадъци;
  • Закупуване и доставка на специализирано технологично оборудване и обзавеждане;
  • Закупуване и доставка на специализиран вътрешнозаводски транспорт и оборудвани специализирани камиони.

 

09:58ч. 07.12.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.