Европрограми:

Отворен е целогодишен прием на проекти за лозя

Отворен е целогодишен прием на проекти за лозя

Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ) отвори целогодишен прием на заявления по мярката „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018 г., съобщи министерството на земеделието.

Годишният бюджет по мярката е в размер на 24 662 000 евро. Подпомага се конверсия на сортовия състав на насаждението със сортове, класифицирани за съответните лозарски райони на страната, преструктуриране на лозята и подобряване на техниките за управление.

Максималният размер на разходите по проект или проекти, подадени от един кандидат в рамките на приема, е 3 000 000 лв.

Срокът на валидност на удостоверението за участие по мярката е 6 месеца от датата на издаването му. Утвърдени са нови образци на документи, свързани с издаването на удостоверения, които могат да бъдат открити на интернет страницата на ИАЛВ.

 

11:11ч. 15.12.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.