:

Лобизъм - Отлагат глобата за офшорки с ниви още 2 години

Лобизъм - Отлагат глобата за офшорки с ниви още 2 години

Депутатите май не разбрали какво гласуват.

Глобата за офшорни компании, които притежават земеделски земи, може да се отложи с две години. Причината е одобрено изменение в друг закон, която е минала на първо четене през парламентарната комисия по земеделие преди дни.

Вносител на поправката е проф.Иван Станков от АБВ, който бе служебен министър на земеделието в правителството на Марин Райков.

Санкциите за офшорни компании, собственици на земеделски земи, влязоха в сила на 1 октомври. Те предвиждат наказание от 100 лв./дка при първо нарушение и 300 лв./дка при продължаващо.

Месец и 10 дни по-късно, на 11 ноември, на заседание на комисията по земеделието и храните в парламента при обсъждане на друг закон - за опазването на земеделските земи (ЗОЗЗ), проф. Иван Станков от АБВ е направил устно предложение, без да го е внесъл писмено, глобите да се отложат с две години и да влязат в сила от 1 октомври 2017 г.

Това е станало с преходните и заключителни разпоредби на ЗОЗЗ в параграф 13, т. 4, с който се изменя Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. И тъй като е прочетено пред депутатите само, че “думата 2015 г.” се заменя с “думата 2017 г.”, явно народните избраници дори не са разбрали какво се гласува.

Така предложението е прието единодушно с 16 гласа “за” от комисията и вмъкнато в доклада за второ четене на промените в Закона за опазване на земеделските земи в пленарна зала.
 
Ако се приеме, това ще бъде третото поредно отлагане на срока, в който да влязат в сила глобите за офшорки със земи у нас и второто предложение за промяна само през тази година.

На 20 февруари 2015 г. бе обнародвана в “Държавен вестник” промяна на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), с който се удължи срока от 1 май на 1 октомври 2015 г.

Санкциите срещу офшорните компании със земеделски земи бяха одобрени още от април 2014 г.Тогава беше приета забраната за притежаване на земя от офшорки. Те имаха 18 месеца да се освободят от нивите.

Поисканата поредна промяна на влизането в сила на глобите за офшорни компании показва, че има доста фирми с офшорна собственост, притежаващи земеделска земя, които са засегнати от санкциите и се стремят да отложат влизането им в сила.

По данни на експерти в сектора към момента около 300 000 декара са собственост на офшорни компании. Това означава, че държавата само от глоби може да сбере около 30 млн. лв. от тях, за това нарушение.

Някои областни управители вече са започнали процедури за налагане на имуществени санкции на нарушителите.

Съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделски земи санкциите следва да се налагат от областните управители по местоположение на имота, чийто собственик е в нарушение. Приходите от глобите пък трябва да постъпват по бюджета на Министерството на земеделието и храните.

11:21ч. 18.11.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.