:

От 2 ноември стартира "Училищно мляко"

От 2 ноември стартира

Схемата обхваща децата от 1 до 4 клас, както и тези в държавни, общински и частни детски градини

Държавен фонд „Земеделие“ обявява от 2 до 13 ноември 2015 г. прием на заявления по схема „Училищно мляко“. В нея могат да участват учебни заведения, еднолични търговци, търговски дружества, кооперации, признати организации на производители и общини. Документи ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие“. 

„Училищно мляко“ ще обхване децата от 1 до 4 клас, както и тези в детските градини в държавните, общинските и частните заведения. Схемата има за цел да насърчи консумацията на прясно и кисело мляко и други млечни продукти, като по този начин допринася за подобряване на хранителните навици на децата.

В България „Училищно мляко“ се прилага от 2009 г., като интересът към нея до 2014 г. беше слаб, поради ниското ниво на подпомагане от Европейския фонд за гарантиране в земеделието. Като част от проведената през 2013 г. реформа на общата селскостопанска политика на ЕС беше дадена възможност на държавите-членки, които желаят да участват в схемата, да изготвят стратегия за нейното прилагане на национално равнище.

От тази година Националната стратегия за прилагане на схемата е факт. В края на септември беше обнародвана и Наредба за условията и реда за прилагане на схема „Училищно мляко”.

09:40ч. 20.10.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.