:

От 2.09. до 3.10. - Приемат се заявления по общинската подмярка 7.2

От 2.09. до 3.10. - Приемат се заявления по общинската подмярка 7.2

Финансират се проекти в строителството, реконструкцията и/или рехабилитацията на улици и тротоари, както и на общински пътища.

Заповед на министъра на земеделието и храните Десислава Танева определи подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ да се отвори на 2 септември, петък.

В продължение на четири седмици ДФ „Земеделие” ще приема заявления от общините, които попадат в списъка на селските райони. Крайната дата за кандидатстване е 3 октомври, понеделник.

Подмярката ще финансира проекти, свързани с строителството, реконструкцията и/или рехабилитацията на улици и тротоари, както и на общински пътища.

Изграждането и ремонтите на водоснабдителни съоръжения също е допустимо, но агломерации с под 2 хиляди еквивалентни жители. Финансират се още ремонти с оборудване и обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, както и социална инфраструктура за предоставяне на услуги.

По подмярката може да се кандидаства и за подобряване, оборудване и обзавеждане на образователната инфраструктура – детски градини, основни и средни училища. Общият бюджет по този прием по подмярка 7.2 е 341 млн. евро. Най-много средства ще се раздадат за подобряване на общинските пътища – 150 млн. евро и за водоснабдителните системи – 85 млн. евро.

За строителство, реконструкция или рехабилитация на улици и тротоари общата сума е 50 млн. евро.

За образователната инфраструктура подмярката отпуска 40 млн. евро (15 млн. за детски градини и 25 млн. за училища). Обектите с културно значение ще се финансират с 10 млн. евро, а тези със социално – с 6 милиона.

12:10ч. 05.08.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.