:

От 26 юли - ДФЗ започна кръстосани проверки за Кампания 2016

От 26 юли - ДФЗ започна кръстосани проверки за Кампания 2016

Обект на засиленото внимание са земеделските стопани, подали заявления за директни плащания.

Ведомството публично съобщава на всички кандидати за подпомагане по директни плащания, че на 26 юли 2016 г. е започнала кръстосани проверки на подадените заявления за подпомагане за Кампания 2016.

Помощите се изплащат на базата на заявената обработваема земя като в годините досега винаги е имало застъпване на площите, декларирани едновременно от няколко производители.

Съгласно чл. 14, ал. 7 от Наредба 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, „не се приемат искания за оттегляне на заявления за подпомагане в периода на извършване на кръстосани проверки на тези заявления".+

Снимка от в. "Банкеръ"

21:58ч. 26.07.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.